SKUPINA ZA TRANSFORMACIJO (Delo na Sebi)

Vsi na nek način raziskujemo sebe in svet okoli nas. Svoje omejitve in zmožnosti. Vsi se učimo in to učenje se nadaljuje od prvih otroških  korakov dalje. Je naša osnovna potreba, potreba po osebni rasti.

Kot terapevt se velikokrat srečujem z ljudmi, ki ne razumejo, zakaj se jim določene stvari dogajajo v življenju in na kakšen način jih rešiti. Lahko rečemo, da nimajo orodja,  s katerim bi si pomagali. Tudi ljudje brez večjih težav, različnih starosti v življenju iščejo svojo pot na drugačne načine.

Skupino za transformacijo sem zasnoval kot pridobivanje znanj in uvidov o sebi s  pomočjo raznih metod.

Namen skupine in glavno vodilo skupine za transformacijo je:

»Spoznaj Sebe!«

Glavno orodje, ki ga bomo v skupini uporabljali,  je znanje samohipnoze (če imate svoj način umirjanja, kot na primer meditacija ali avtogeni trening  je tudi v redu).  V razdobju osmih mesecev bo vsak mesec dvodnevna delavnica z različnimi temami.  Med delavnicami se bomo srečevali s skupino po medsebojnem dogovoru in po potrebi.

Skupina za transformacijo je samo za ljudi, ki imajo resnično željo po Delu na Sebi!

»Šola je za ljudi, ki se želijo učiti«

Z vpisom v skupino za transformacijo se zavezujete sebi in meni ter ostalim udeležencem (saj jim boste tudi vi pomagali na za zdaj še neznan način), da boste upoštevali vsa navodila, ki jih boste prejeli in opravljali naloge, ki bodo dane med srečanji.

 

Namen skupine za transformacijo je, da po končanem programu odidete z razširjenim dojemanjem, znanjem in uvidom o Sebi in to znanje uporabljate v vsakdanjem življenju.

“Postanete vodja samega sebe!”

MODUL 1 (Oktober) – Osnove

Osnove –  Osnovne potrebe za mentalno in čustveno ravnovesje (vaje) – Piramida potreb in ugotavljanje na kateri ravni se nahajate – Postavljanje ciljev – Namen – Uporaba samohipnoze v vsakdanjem življenju – Postavljanje vprašanj sebi – Gradnja avtosugestij – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 2 (November) – Spoznavanje lastnih trans stanj

Spoznavanje lastnih trans stanj v vsakdanjem življenju – Kdaj ste v »spanju« – Kaj je pozornost – APET model (sprožilci, vzrorci, čustva, misli) – Metode za prekinitev lastnih vzorcev (samohipnoza) – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 3 (December) – Spoznavanje simbolizma

Simbolično in metaforično dojemanje sveta – Metaforični um – Vaje iz simbolizma – Morfologija simbolizma – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 4 (Januar) – Spoznavanje lastne Ego strukture

Kaj so ego stanja in ego struktura – Spoznavanje svojih ego stanj – Vaš osebni zemljevid ego stanj –  Poznavanje delovanja delov osebnosti v različnih situacijah – Tehnike in metode – Uporaba samohipnoze pri delu z ego stanji – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 5 (Februar) – Sistemi verovanj

Prepoznavanje lastnega sistema verovanj – Prepričanja o sebi, denarju, svetu okoli sebe in odnosih – Prepoznavanje lastnih vrednot – Metode za spremembo osebnih prepričanj – Gradnja svojega bolj kreativnega sistema verovanja – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 6 (Marec) – Povezava um/telo

Samohipnoza in  zdravje – Uravnavanje lastne prehrane – Motivacija za telovadbo – Prekinjanje slabih vzorcev – Uravnavanje občutka užitka –  Telesne funkcije – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 7 (April) – Učenje

Samohipnoza in učenje – Gradnja novega sistema verovanja o prepričanjih glede učenja – Tehnike mnemonike – Naloge in vaje za delo doma

MODUL 8 (Maj) – Višji Jaz

Kaj je Višji Jaz – Vodstvo Višjega Jaza –  Intuicija – Zavedanje – Naloge in vaje za delo doma

JunijZaključek

Zaključno srečanje in povzetek spoznanj o sebi – Možnosti razvoja naprej in vaje za eksperimentiranje s sabo (ostane skrivnost).

Vse naloge boste opravljali sami.  Osebno bom deloval kot vodič/moderator in vas usmerjal v želeno smer. V celotnem procesu vam ne bom govoril, kaj morate narediti, ker vi  že imate to znanje. Dobili boste orodja za samospoznavanje.

»Presenečeni boste, koliko veste o sebi!«

 

Na hitro si oglejmo, kako bo potekala posamezna delavnica. Predstavljate si, da smo na sredini programa:

»Pravkar ste stopili v svetlo, osvetljeno,  znano dvorano. V kotu je prižgana sveča. Ostali iz skupine so že v dvorani in sedijo na svojih mestih.  Usedete se na svoj stol.  Vzamete svoj dnevnik, v katerega ste dnevno zapisali svoja doživljanja vaj iz pretekle delavnice in doma opravljenih nalog. Vsak na kratko predstavi, kaj je tisto, kar mu je povzročalo težave in v čem je bil odličen. Kar je potrebno razčlenimo,  in  drug drugemu posredujemo  povratne informacije.

Potem predavatelj predstavi tekočo delavnico in potek le-te. Čez dan spoznate nekaj teorije in praktične vaje za delo v samohipnozi.  Praktične vaje potekajo v dvojicah in v skupini. Nekatere vaje so izredno čustvene  in se lahko  zgodi, da bo  potrebno malo več potrpežljivosti, ko druga oseba naredi, kar je potrebno. Tudi z investicijo vase, da sedite tu, naredite odločitev v smeri odprtosti do novih izkušenj in do sebe, saj se zavedate, da tudi vaša zgodba lahko nekomu odpre nova spoznanja o sebi.

Prvi dan mine, se odpravite domov in opravite večerno nalogo v samohipnozi. Naslednji dan popolnoma spočiti in sveži v krogu z ostalimi udeleženci na kratko predelamo pretekli dan. Sledijo vaje skozi dan in postavljanje lastnih manjših ciljev do naslednje delavnice. Predavatelj nam da naloge za opravljanje doma pri Delu na Sebi. Na koncu vsak v tišini zapusti prostor. Sveča se upihne.«

»Slabi učitelji ustvarijo dobre sledilce, dobri učitelji ustvarijo odlične voditelje!« Buddha

Število udeležencev v skupini je omejeno na max. OSEM oseb!

!POMEMBNO!  Skupina NI primerna za osebe, ki se zdravijo zaradi  duševnih motenj. !POMEMBNO!

Skupina JE primerna za osebe, ki imajo resnično željo po osebni rasti in spoznavanju sebe. Glavno orodje bo samohipnoza. Če uporabljate druge metode za vzpostavitev lastnega transa, ja skupina za vas prav tako primerna.

Skupina je primerna tudi za terapevte, ki učijo samohipnozo ali avtogeni trening,  saj lahko z naučenimi znanji v skupini pomagajo svojim strankam.

Spodnja starostna omejitev za skupino je enaindvajset (21) let, pri čemer je  izjema  MODUL 7 –  Učenje, katerega se lahko udeležijo tudi osebe starejše od šestnajst let (s pisnim dovoljenjem staršev in na podlagi osebnega srečanja) z znanjem o samohipnozi.

S prijavo se zavezujete prisotnosti na vseh modulih (skupina je zaprtega tipa in se nam med potekom ne bodo pridruževali drugi ljudje) – izjema je MODUL 7, kateremu se bodo lahko pridružili mlajši od enaindvajset let (nekatere metode iz drugih modulov niso primerne za mlajše).

Osebe v skupini za transformacijo bodo med delovanjem skupine imele 50% popust za individualno terapijo enkrat mesečno.