Kaj, v vsakodnevnih pojmih, so fizične in čustvene potrebe programirane v nas skozi gene? In kako nam je narava pomagala z danostim zadovoljiti te potrebe? Nekaj možnih odgovorov bi vam sedaj radi predstavili.

Nad vsem, kot živali iz vrste sesalcev, smo rojeni v materialni svet v katerem potrebujemo zrak za dihanje, vodo, hrano in dovolj spanja, da lahko sanjamo (o sanjah in njihovem pomenu v drugem članku). To so osnovne fizične potrebe. Brez njih hitro umremo.
Prav tako potrebujemo svobodo, da stimuliramo naše čute in ohranjamo mišice v delovanju.
V dopolnilo temu, instinktivno iščemo varno in zadovoljivo okolje v katerem lahko živimo, odraščamo, razmnožujemo in skrbimo za lastne potomce.

Te fizične potrebe so intimno povezane z našimi čustvenimi potrebami. Lahko naštejemo nekaj glavnih, skupaj z nekaterimi viri, ki nam jih je narava dala, da si lahko pomagamo z njimi.

Čustvene potrebe vključujejo:

– varnost – varno okolje v katerem se lahko popolno razvijemo
– pozornost (dajanje in sprejemanje)
– občutek avtonomnosti in kontrole
– biti čustveno povezan z ostalimi
– biti član večje skupnosti
– prijateljstvo in intimnost
– občutek statusa znotraj socialne skupine
– potreba po pomenu

Bolj podrobno si lahko te potrebe preberete v članku »osnovne človeške potrebe«.

Viri, ki nam jih je narava dala, da lahko zadovoljimo te potrebe:

– zmožnost da razvijemo kompleksen dolgoročni spomin, ki nam omogoča, da dodajamo znanje in se učimo

– zmožnost gradnje raporta, empatije in povezanosti z ostalimi

– domišljijo, ki nam omogoča, da preusmerimo svoj fokus pozornosti stran od naših čustev in rešujemo probleme bolj kreativno in objektivno

– zavesten, racionalen um, ki lahko preverja naša čustva, sprašuje, analizira in planira (leva možganska polovica)

– zmožnost da »vemo« – razumemo svet nezavedno skozi metaforično primerjavo vzorcev (desna možganska polovica)

– Opazovalec – del nas, ki lahko naredi korak stran od sebe, je bolj objektiven in prepozna sebe kot unikaten center zavesti, odmaknjen od intelekta, čustev in pogojenosti (frontalni reženj možganov)

– Možgani, ki sanjajo – in ohranjajo integriteto našega genetskega nasledstva vsako noč tako, da metaforično razbremenijo čustveno obremenjena pričakovanja, ki se niso izrazila skozi dan (več o tem in REM stanju v drugem članku).

Te potrebe in viri skupaj so naše človeške danosti, naše naravno genetsko nasledstvo. Skozi tisočletja, so se oblikovala in preoblikovala, ter potiskala našo evolucijo naprej. Najlažje si jih je predstavljati kot vgrajene vzorce – biološke podloge – ki neprestano medsebojno delujejo in (v nepoškodovanih ljudeh) v svetu iščejo svojo naravno izpolnitev tako, da nam dovoljujejo preživetje, da živimo skupaj kot mnogostranski posamezniki v različnih socialnih skupinah.

Način, kako te potrebe zadovoljimo in način kako uporabljamo naše naravne vire, odloča o fizičnem, mentalnem in moralnem zdravju posameznika. Kot take, so osnova za to kako organiziramo in živimo svoje življenje.

Ko čutimo, da smo čustveno zadovoljeni in delujemo učinkovito znotraj družbe, je veliko bolj verjetno da bomo mentalno zdravi in stabilni kot posamezniki. Vendar pa, ko preveč naših fizičnih in čustvenih potreb ni zadovoljenih ali pa ko so naši viri napačno uporabljeni – potem občutimo določen stres in prav tako ljudje okoli nas.