V vsakem življenjskem obdobju in v vsaki okoliščini je samopodoba pomemben del osebnosti vsakega izmed nas. Podzavestno je to izrazni način, s katerim svetu sporočamo, koliko se imamo v tistem trenutku radi oziroma kako se v odnosih do izbranih oseb cenimo.

Samopodoba je torej tisti vzorec, ki določa, kako se vedemo, s kom se srečujemo, kaj poskušamo uresničiti in čemu se izogibamo.

Sami lahko opredelimo kakovost našega vsakdanjika.

Dogodke vidimo kot težave in ovire ali kot priložnosti in izzive.

Osebe so predmet kritike in primerjave ali vir komunikacije in medsebojnih odnosov.

Naše napake so začetek poniževanja in obsojanja samega sebe ali priložnosti za učenje o sebi, drugih in življenju.

Ali res lahko izbiramo?

Ali so naši uspehi in neuspehi res odvisni od nas?

Ali lahko s pozitivnim in negativnim prepričanjem vplivamo na možnosti, ki nam bodo ponujene v življenju?

VREDNOSTI imamo – OBČUTKE razvijamo.

Človekova osebna vrednost je nekaj danega, popolnega in neponovljivega – Naša samozavest in samospoštovanje pa sta naš občutek, ki nam ga delno privzgojijo v otroštvu in katerega v okviru okoliščin in dogajanj kasneje sami razvijemo in usmerjamo v pozitivne ali negativne misli.

Če nam zadeve nikakor ne gredo od rok tako, kot bi si želeli, je velika verjetnost, da imamo opravka s kakšnim notranjim občutkom ali prepričanjem, ki nas ne podpira.

Zaradi določenih lastnosti, ki jih človek pripisuje samemu sebi, se različna prepričanja ne samo pridobijo, ampak skozi čas tudi utrdijo.

Dokazano je namreč, da slab razumsko – čustveni vrednostni odnos do samega sebe večinoma teži k ohranjanju, saj je trdovratno umeščen v nezavedni del osebnosti.

Omejujoča prepričanja in predstave moramo spremeniti in preoblikovati.

Predstavljajte si, kakšen občutek bi bil če bi se vedno in popolnoma jasno zavedali vseh svojih talentov, če bi bolj zaupali v svoje sposobnosti, če bi bili iskreno pravični do sebe, če se ne bi vedno za kaj krivili, če bi čutili  bolje do sebe in do drugih, če bi o sebi in svoji prihodnosti lahko premišljevali bolj sproščeno in ne nazadnje če bi na splošno lahko razmišljali bolj pozitivno.

Vsi naši občutki in misli izhajajo iz jedrnih prepričanj, ki se sama po sebi navzven ne kažejo posebej izrazito. Naš zavedni del uma se ideji in zamisli, da smo pod vplivom omejujočih prepričanj lahko celo upira. Ne prizna jih temveč zanika.

Proces spreminjana naše samopodobe zahteva posledično svoj čas, v katerem sta potrebni disciplina in zavestno samoopazovanje.

Pomembna je rast – Ne iščimo popolnosti.

Najprej se je potrebno zavedati, da samopodoba raste skupaj s posameznikom in se začne graditi s spoznavanjem samega sebe in s sprejemanjem svojih talentov in pomanjkljivosti.

Kako odkriti podzavestne vzroke, ki zavirajo razvoj naše samozavesti?

Večina izmed nas se ne zaveda, kaj nas zavira in kaj nepretrgoma krepi našo nizko samozavest.

Naučite se brati svoja čustva, jih popolnoma občutiti in premisliti, kaj vam pripovedujejo.

S pomočjo hipnoze odkrijte stare in neprimerne vzorce obnašanja, nove lastne sposobnosti, zmožnosti in moči.

Odpravite vse negativne blokade vašega uma.